''Als je het ondergaat, kun je het definiëren''

De kracht van ervaringsgerichte therapie

De Speelkunst biedt ervaringsgerichte therapie aan gebaseerd op dramatherapie en de persoonlijke en pedagogische waarden van boksen. Hierin staan denken, voelen en handelen centraal. Jouw eigen mogelijkheden worden actief aangewend waardoor inzicht in jezelf optreedt en je eigen kracht en regie versterkt worden.

Wanneer je kind door een ingrijpende gebeurtenis dreigt vast te lopen, biedt de Speelkunst een plek om je kind in zijn of haar ontwikkeling te ondersteunen.

Het is soms lastig om in woorden uit te drukken wat er in je omgaat. Of je het er nu uit wilt schreeuwen of er juist niets over wilt zeggen. De Speelkunst is een plek waar je helemaal jezelf mag zijn.

De Speelkunst helpt om je gevoelens en gedachten te onderzoeken en een gewenste gedragsverandering op gang te brengen. Niet praten maar doen staat centraal.


Startdata trainingen en workshops

Leren reguleren (jongeren)

25 januari 2022 16:00 uur

Sociale vaardigheden (kinderen)

12 april 2022 14:30 uur

Sociaal weerbaar (jongeren)

12 april 2022 16:00 uur