De eerst volgende training start op maandag 25 maart 2024.

Social Skills is een ondersteunende en ontwikkelingsgerichte behandeltraining van acht weken. Tijdens de behandeltraining worden kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aangeleerd. De behandeltraining helpt je kind assertiever en flexibeler te worden en zich zelfverzekerder te voelen in sociale situaties.

Oplossingsgerichte dramatherapie laat het kind experimenteren met andere rollen en nieuw gedrag. Hierdoor laat Social Skills een verandering bij kinderen zien in hun manier van denken, voelen en gedragen. De behandeltraining is geïnspireerd door social theatre, mindfullnes, cognitieve gedragstherapie en de pedagogische waarden van de bokssport. 

Voor wie is deze training?

Deze training is voor kinderen van 8 - 12 jaar die zich ongemakkelijk of onhandig voelen in sociale situaties. Dit kan zich uiten in:

  • behoefte om alleen te spelen
  • voorkeur voor alleen werken
  • onhandig in het contact
  • moeite om nieuwe vriendjes te maken
  • moeite om zich in te kunnen leven

Methodisch wordt spelenderwijs en ervaringsgericht gewerkt aan:

  • positief contact maken
  • vaardigheden om een lastige situatie op te lossen
  • assertiever worden
  • flexibiliteit vergroten
  • zelfvertrouwen vergroten

Hoe ziet de training eruit?

Social Skills is een groepstraining bestaande uit een maximaal aantal van zes kinderen. In het intakegesprek stemmen we samen af welke doelen op het gebied van sociale vaardigheden voor jullie op de voorgrond staan. Hierna vinden acht wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten plaats. Na vier bijeenkomsten wordt een tussentijds oudergesprek ingepland van 45 minuten. Hierin wordt de voortgang van de training en daarbij gestelde doelen besproken. Ook is er ruimte voor de ouders en/of verzorgers om vragen te stellen. In de achtste bijeenkomst zijn ouders/verzorgers van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Na acht bijeenkomsten vindt het tweede oudergesprek plaats om het verloop van de training te bespreken en de training te beëindigen. 


kinderen 8 - 12 jaar

groepstraining

8 bijeenkomsten

2 oudergesprekken