De eerst volgende training wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Fundamentals jongeren is een ontwikkelingsgerichte training van tien weken. Tijdens deze training ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen en het komen tot inzichten. Je leert jouw zelfregulerend vermogen verkennen en vergroten en legt zo een stevig fundament waardoor je meer in je eigen kracht komt. Je zult vaardigheden ontwikkelen die jou helpen je eigen gedachten, gevoelens en handelingen te reguleren waardoor jij zelfverzekerder wordt.

De training is gebaseerd op het pedagogische en speelse karakter van de bokssport gecombineerd met lichaamsgericht werken waarin denken, voelen en handelen centraal staan.

Er wordt in de groep vooral gewerkt met wat er in het hier en nu plaatsvindt. De werkvormen nodigen jou uit om je eigen gevoelens en gedachten te uiten. Hierdoor kun je je openstellen voor nieuwe ervaringen.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor jou als je je zelfregulerend vermogen wil verkennen en vergroten. Het kan ook zo zijn dat je moeite ervaart op het gebied van zelfregulatie. Dit kan zich onder andere uiten in:

 • handelingsverlegenheid
 • starheid
 • onzekere of negatieve gedachten
 • onzekere of negatieve gevoelens
 • beïnvloedbaar zijn voor anderen
 • kort lontje
 • boze buiten

Ook kan er sprake zijn van fysieke klachten zoals:

 • vermoeidheid
 • slecht slapen
 • buikpijn
 • zindelijkheid
 • een vol hoofd
 • veel energie in je lijf

Je werkt deze training aan:

 • het reguleren van je eigen gedachten, gevoelens en handelingen
 • het vermogen om passende keuzes te maken
 • het vermogen om passende keuzes zelf of samen met anderen uit te voeren

Hoe ziet de training eruit?

In het intakegesprek stemmen we samen af welke doelen op het gebied van zelfregulatie voor jullie op de voorgrond staan. Hierna vinden tien wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten plaats. Na vijf bijeenkomsten wordt een tussentijds oudergesprek ingepland van 45 minuten. Hierin wordt de voortgang van de training en daarbij gestelde doelen besproken. Ook is er ruimte voor de ouders en/of verzorgers om vragen te stellen. Na tien bijeenkomsten vindt het tweede oudergesprek plaats om het verloop van de training te bespreken en de training te beëindigen. 


jongeren 12 - 18 jaar

groepstraining

10 bijeenkomsten

2 oudergesprekken