De eerstvolgende training wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Fundamentals kids is een ontwikkelingsgerichte training van tien weken. Tijdens deze training leren kinderen op speelse wijze hun zelfregulerend vermogen verkennen en vergroten.  Op deze manier leggen zij een stevig fundament waardoor ze meer in hun eigen kracht komen en zelfverzekerder, flexibeler en assertiever worden. De training is gebaseerd op het pedagogische en speelse karakter van de bokssport gecombineerd met lichaamsgericht werken waarin denken, voelen en handelen centraal staan.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor kinderen van 6 - 12 jaar die hun zelfregulerend vermogen willen verkennen en vergroten. Ook kunnen zij moeite ervaren op het gebied van zelfregulatie. Dit kan zich onder andere uiten in:

 • handelingsverlegenheid
 • starheid
 • onzekere of negatieve gedachten
 • onzekere of negatieve gevoelens
 • beïnvloedbaar zijn voor anderen

Ook kan er sprake zijn van fysieke klachten zoals:

 • vermoeidheid
 • slecht slapen
 • buikpijn
 • zindelijkheid
 • een vol hoofd
 • veel energie in je lijf

Tijdens de training wordt het zelfregulerend vermogen vergroot door methodisch, spelenderwijs en lichaamsgericht te werken aan:

 • het reguleren van eigen gedachten, gevoelens en handelingen
 • het vermogen om passende keuzes te maken
 • het vermogen om passende keuzes zelf of samen met anderen uit te voeren

Hoe ziet de training eruit?

Fundamentals kids is een groepstraining bestaande uit twee groepen met een maximaal aantal van zes kinderen:

Groep 1: kinderen van 6 t/m 9 jaar

Groep 2: kinderen van 10 t/m 12 jaar

In het intakegesprek stemmen we samen af welke doelen op het gebied van zelfregulatie voor jullie op de voorgrond staan. Hierna vinden tien wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten plaats. Na vijf bijeenkomsten wordt een tussentijds oudergesprek ingepland van 45 minuten. Hierin wordt de voortgang van de training en daarbij gestelde doelen besproken. Ook is er ruimte voor de ouders en/of verzorgers om vragen te stellen. Na tien bijeenkomsten vindt het tweede oudergesprek plaats om het verloop van de training te bespreken en de training te beëindigen. 


Kinderen 6 - 12 jaar

groepstraining

10 bijeenkomsten

2 oudergesprekken