Het kleurenmonster is een ondersteunende en ontwikkelingsgerichte behandeltraining van vijf weken. Tijdens de behandeltraining leren kinderen op speelse wijze de basisemoties (her)kennen bij zichzelf en anderen: ze leren hun emotioneel bewustzijn vergroten. De behandeltraining is gebaseerd op het boek 'De kleur van emoties' van Anna LIenas. Hierin leert het kleurenmonster stapsgewijs wat er met hem aan de hand is en welke emoties er in hem om gaan. Samen met het kleurenmonster leren kinderen om in contact te komen met hun eigen emotiekleuren en passende manieren om deze emoties te uiten.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor kinderen van 4 -12 jaar die het lastig vinden om emoties te (her)kennen bij zichzelf en anderen. Dit kan zich onder andere uiten in:

  • snel huilen en last van angst
  • boosheid, ontploffen of agressief gedrag
  • teruggetrokken gedrag
  • moeite om te vertellen wat er aan de hand is
  • blijven hangen in emoties en er zelf moeilijk uit komen
  • last hebben van een vol hoofd

Tijdens de training wordt het emotioneel bewustzijn vergroot door methodisch spelenderwijs en ervaringsgericht te werken aan:

  • het kennen en herkennen van emoties
  • verschillende manieren om emoties te uiten
  • vaardigheden om met emoties om te gaan
  • kalm reageren in een moeilijke situatie

Hoe ziet de training eruit?

Het kleurenmonster is een individuele behandeltraining. In het intakegesprek stellen we samen de doelen van de training op. Deze zullen bestaan uit persoonlijke doelen en doelen uit de training. Hierna zullen vijf wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit alleen met het kind zijn en kunnen ouders en/of verzorgers plaatsnemen in de wachtkamer. De laatste 10 minuten van elke sessie zullen we bespreken wat je kind heeft gedaan en hoe jullie er thuis mee aan de slag kunnen. Gedurende de behandeltraining zal een oudersessie ingepland worden.


Kinderen 4 - 12 jaar

Individuele training

5 bijeenkomsten

1 oudersessie