De eerst volgende training start op dinsdag 3 oktober 2023.

VerSterk is een ondersteunende en ontwikkelingsgerichte behandeltraining van tien werken. Tijdens de behandeltraining ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen en het komen tot inzichten. Je leert om in verbinding met anderen dichtbij jezelf te blijven. Hierdoor verbetert jouw sociale competentie, versterkt je zelfvertrouwen en je sociaal-emotionele ontwikkeling.

Er wordt in de groep vooral gewerkt met wat er in het hier en nu plaatsvindt. De werkvormen nodigen jou uit tot het uiten van je eigen gevoelens en gedachten. Hierdoor kun je je openstellen voor nieuwe ervaringen.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor jou als je merkt dat je je in sociale situaties ongemakkelijk voelt. Je bent verlegen en weer niet zo goed raad met jezelf. Je kunt je slecht weren of merkt dat je regelmatig met plagerijen te maken hebt. Je voelt je onhandig in contact met anderen. Dit kan zich ook uiten doordat je jezelf overschreeuwt en hierdoor bijvoorbeeld in ruzies terechtkomt.

Je werkt tijdens deze training aan:

  • versterken van je zelfvertrouwen
  • verkennen van je eigen grenzen
  • incasseren
  • flexibel reageren in sociale situaties
  • vaardigheden om een lastige situatie op te lossen

Hoe ziet de training eruit?

In het intakegesprek stemmen we samen af welke doelen op het gebied van sociale weerbaarheid voor jullie op de voorgrond staan. Hierna vinden tien wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten plaats. Na vijf bijeenkomsten wordt een tussentijds oudergesprek ingepland van 45 minuten. Hierin wordt de voortgang van de training en daarbij gestelde doelen besproken. Ook is er ruimte voor de ouders en/of verzorgers om vragen te stellen. Na tien bijeenkomsten vindt het tweede oudergesprek plaats om het verloop van de behandeltraining te bespreken en te beëindigen. 


jongeren 12-18 jaar 

groepstraining

10 bijeenkomsten

2 oudergesprekken