De Speelkunst biedt haar diensten ook aan binnen onderwijs- en zorginstellingen. Ze ontwikkelt of maakt gebruik van onderbouwde interventies die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen stimuleren.

De Speelkunst is inzetbaar in:

  • (speciaal)basisonderwijs
  • (speciaal) voortgezetonderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • voorzieningen voor kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand
  • voorzieningen voor kinderen/jongen met een gedragsmoeilijkheid