De eerst volgende training wordt z.s.m. bekend gemaakt.

BreinKracht is een ondersteunende en ontwikkelingsgerichte behandeltraining van tien weken. Tijdens de behandeltraining wordt de (faal)angst van jouw kind geconcretiseerd. De wenselijke situatie om te voelen, denken en handelen wordt gecreëerd en het contrast daartussen wordt overwonnen. Hierdoor leert je kind zijn of haar angst hanteren.

Oplossingsgerichte dramatherapie laat het kind minder ontwikkelde kanten exploderen door te experimenteren met andere rollen en nieuw gedrag. Er wordt in het hier en nu gewerkt en de nadruk ligt op het creëren van de door het kind gewenste situatie. Samen vinden we oplossingen die hem of haar zal helpen zijn doel te bereiken.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor kinderen van 6 - 12 jaar die zich onzeker voelen en bang zijn om fouten te maken. Dit kan zorgen voor spanningen stress op het moment dat je kind, voor zijn of haar gevoel, moet presteren. Kenmerken van (faal)angst zijn:

 • veel om bevestiging vragen
 • lastige situaties uit de weg gaan
 • weinig durven als er anderen kijken
 • onzekerheid
 • perfectionisme
 • snel opgeven
 • tegen dingen opzien
 • zichzelf terugtrekken, verlegen, stil
 • stoer voordoen, clownesk

Methodisch wordt spelenderwijs en ervaringsgericht gewerkt aan:

 • inzicht geven in eigen gevoelens, gedachten en gedrag
 • spanning en ontspanningstechnieken
 • het uitbreiden van rolrepertoires
 • ervaren van mogelijkheden
 • leren regisseren
 • reflecteren
 • oefeningen voor thuis

Hoe ziet de training eruit?

BreinKracht is een groepstraining bestaande uit twee groepen met een maximaal aantal van zes kinderen:

Groep 1: kinderen van 6 t/m 9 jaar
Groep 2: kinderen van 10 t/m 12 jaar

In het intakegesprek stemmen we samen af welke doelen op het gebied van (faal)angst voor jullie op de voorgrond staan. Hierna vinden tien wekelijke bijeenkomsten van 60 minuten plaats. Na vijf bijeenkomsten wordt een tussentijds oudergesprek ingepland van 45 minuten. Hierin wordt de voortgang van de training en daarbij gestelde doelen besproken. Ook is er ruimte voor de ouders en/of verzorgers voor het stellen van vragen. Na tien bijeenkomsten vindt het tweede oudergesprek plaats om het verloop van de behandeltraining te bespreken en te beëindigen. 


kinderen 6 - 12 jaar

groepstraining

10 bijeenkomsten

2 oudergesprekken