Wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit of vast dreigt te lopen door een ingrijpende gebeurtenis biedt de Speelkunst een plek om je kind in zijn of haar ontwikkeling te ondersteunen. Dit is vaak te merken aan het gedrag van je kind: hij of zij gaat zich terugtrekken, wordt agressief of boos of heeft last van lichamelijke klachten. De Speelkunst biedt vaktherapie drama aan gericht op ervaren: je kind zal tijdens de therapie vooral veel doen. Door middel van spelen kunnen kinderen zich makkelijker uiten. Gedachten en gevoelens kunnen geordend, uitgespeeld en verwerkt worden. Hierdoor krijgt je kind beter inzicht in zijn of haar gevoelens en gedrag. Je kind zal zich beter kunnen uiten en op een meer adequate manier reageren op situaties en emoties van anderen. 

'' Het doen alsof geeft je kind de ruimte te ontdekken en te

oefenen met dat wat minder vertrouwd of moeilijk is.''

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende theater- en expressiewerkvormen zoals rollenspelen, improviseren, maskers en het maken van scenes. Je kind kan hierdoor op een speelse wijze kijken naar zijn of haar gedrag, gedachten en gevoelens en mogelijk ook naar die van een ander. Hiernaast wordt de pedagogische waarde van de bokssport spelenderwijs ingezet waardoor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, weerbaarheid en doorzettingsvermogen worden gestimuleerd. 

Het doen-alsof geeft je kind de ruimte om te ontdekken en te oefenen met dat wat minder vertrouwd of moeilijk is maar bijvoorbeeld ook om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Voorbeelden van voorkomende problemen bij kinderen waar de Speelkunst therapie aan kan bieden zijn:

 • Hoog gevoeligheid
 • Boosheid
 • Buikpijn
 • ADD
 • ADHD
 • Autisme
 • Eetstoornis
 • Onrust
 • Stress
 • Slapeloosheid
 • (Faal)angst
 • Piekeren
 • Scheiding
 • Laag zelfbeeld
 • Rouwverwerking
 • Opstandigheid
 • Teruggetrokken
 • Concentratieproblemen
 • Pesten
 • Vaak verdrietig

Er wordt zowel individuele therapie als groepstherapie aangeboden. Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.

Leren omgaan met emoties

Individuele behandeltraining waarin kinderen op speelse wijze de basisemoties met bijbehorende uitingsvormen leren (her)kennen bij zichzelf en anderen. 

Sociale vaardigheden

Behandeltraining waarbij sociale vaardigheden worden aangeleerd. Het helpt je kind assertiever, flexibeler te worden en zich zelfverzekerder te voelen in sociale situaties.

Omgaan met (faal)angst

Behandeltraining gericht op het concretiseren van de (faal)angst. De wenselijke situatie om te voelen, denken en doen staat centraal waardoor je kind zijn of haar angst leert hanteren.