Dramatherapeuten opgelet

Gepubliceerd op 31 mei 2021 om 14:46

In voorbereiding op de algemene ledenvergadering organiseer ik als Belangenbehartiger een avond om thema's te inventariseren die voor ons als dramatherapeuten spelen. Het doel hiervan is om in kaart te brengen waar dramatherapeuten tegenaan lopen rondom onderstaande thema's:

- CAO bepaling

- Functiewaardering en functiebeschrijving

- Reorganisatie en baanverlies

- Jeugdhulp

- Vrijgevestigde vaktherapie (contracten met gemeenten, vergoedingen zorgverzekeraar, het vormen van een samenwerkingsverband of coöperatie)

- Of mogelijk nog iets anders...

De uitkomst wordt gedeeld met Hennie Zoontjes (Manager externe zaken FVB) en hij zal hier tijdens de ALV dieper op in gaan.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan bij onze secretaris: nvdt.secretaris@vaktherapie.nl

Woensdag 2 juni 20:00-21:00 uur


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.